top of page

Vyrábame rôzny typy konštrukcií, aj v kombinácii s betónom a železom podľa požiadaviek na rozpon a použitie. Vyberte si z nasledujúcich možností:

1. CLT BOX: rozpon 10-14m

2. CLT BOX: rozpon 14-20m

3. 2-bodový rám: rozpon 20-26m

4. 3-bodový rám: rozpon 20-28m